Επιλογέας γλώσσας

EN  | GR  

Home_Carousel

Home-Banner-First

Home-Banner-Second

Home Page News Header

Δελτία Τύπου
& Ανακοινώσεις

Tα τελευταία νέα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή ΛΗΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 4η Απριλίου 2022. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και την 4η  Οκτωβρίου 2022.
Μετά την 4η Οκτωβρίου 2022, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.

 

FooterComplete