Επιλογέας γλώσσας

EN  | GR  

Home_Carousel

Home-Banner-First

Home-Banner-Second

Home Page News Header

Δελτία Τύπου
& Ανακοινώσεις

Tα τελευταία νέα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή Ανακοίνωση Παράτασης Πληρωμής Κερδοφόρων λαχνών Λαϊκού και Εθνικού Λαχείου

Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 534/10.2.2021), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12.2.2021 ομοία (ΦΕΚ Β’ 586/13.2.2021), σχετικά με την παράταση έως και την 1.3.2021 και ώρα 6:00 της αναστολής λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ στις περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο «αυξημένου κινδύνου», «πολύ αυξημένου κινδύνου» και «μητροπολιτικών περιοχών», σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή :

  • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
  • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την άρση της αναστολής  λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
  • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών  των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού και του Εθνικού Λαχείου:

ΚΑΙ

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 15η Απριλίου 2021.

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση της πληρωμής των κερδών αφορά και δικαιούχους οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο «επιτήρησης».

 

FooterComplete