Επιλογέας γλώσσας

EN  | GR  

Home_Carousel

Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 10 και 11 ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ- ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 250ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 (ΦΕΚ Β-843/03.03.2021) και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου και 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου:

  • την αναβολή των Κληρώσεων 10 και 11 του Λαϊκού Λαχείου,
  •  την αναβολή των κληρώσεων της 250ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Η Εταιρεία θα αναρτήσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες μετάθεσης και οι ώρες διενέργειας των εν λόγω Κληρώσεων.

Home-Banner-Second

Home-Banner-First

Home Page News Header

Δελτία Τύπου
& Ανακοινώσεις

Tα τελευταία νέα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

FooterComplete