Εσωτερικη Εικονα

About HL Content

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

H «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.»  είναι μια Εταιρεία του ομίλου της ΟΠΑΠ, η οποία διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων με σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη.

Το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, το νέο τυχερό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει την διάθεση όλων μας σε μια στιγμή, είναι κάποια από τα σημαντικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, η οποία διασφαλίζει στους συνεργάτες της, τη σιγουριά μιας επιτυχημένης και μακροχρόνιας συνεργασίας.  

Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί τόσο η ευρεία γκάμα παιχνιδιών της «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» όσο και η ουσιαστική διαφημιστική προβολή και προώθηση τους, οι νέοι συμφέροντες όροι συνεργασίας, αλλά και η απόλυτη διασφάλιση των διαδικασιών που εγγυάται η Εταιρεία.

Ταυτόχρονα, αναμφισβήτητη εγγύηση για την υψηλή αξία κάθε συνεργασίας με την «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», συνιστά το γεγονός της πολύχρονης και διεθνής εμπειρίας των μελών της κοινοπραξίας στον κλάδο των παιγνίων.