Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN |  GR

Δελτία Τύπου
& Ανακοινώσεις

Tα τελευταία νέα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 0010_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΚΑΙ 0067_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

10 Σεπ 2021 - ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 0010_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΚΑΙ 0067_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παιχνιδιών 0010_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ και 0067_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ).

 

Ως ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και την 24η Μαρτίου 2022.

Την 25η Μαρτίου 2022, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.