ΛΗΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 0019 - "ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΣΑΣ!

27 Σεπ 2016 - ΛΗΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 0019 - "ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΣΑΣ!

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σας ενημερώνει ότι θα προβεί στην λήξη της έκδοσης με αριθμό 0019 «Κέρδη στα πανιά σας!», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου. Ως ημερομηνία λήξης της έκδοσης ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2016.

Η εξαργύρωση των κερδών για τη συγκεκριμένη έκδοση είναι δυνατή μέχρι την 13η Απριλίου 2017 (δηλαδή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Λήξης της Έκδοσης, όπως ορίζεται στον Ειδικό Κανονισμό Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου). Μετά από την 13η Απριλίου 2017, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους οποιοδήποτε Λαχνού του συγκεκριμένου παιχνιδιού (με αριθμό έκδοσης 0019) παραγράφεται.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.